• 1 jaar garantie
  • No cure - No pay
  • 30-45 min. reparatietijd
  • 24-48 uur bij opsturen
  • Koffie terwijl u wacht!

Disclaimer

SMARTAB biedt u op deze website algemene informatie met betrekking tot de diensten die SMARTAB en zijn merken u bieden. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee de informatie wordt samengesteld en wordt weergegeven kan SMARTAB geen garantie bieden dat deze informatie altijd uitputtend, correct en actueel is.

SMARTAB acht zich derhalve niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door het gebruikmaken van en/of gedragingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie of enige andere vorm van schade veroorzaakt door het bezoeken van of het gebruikmaken van de informatie op deze site op wat voor manier dan ook.

Een en ander behoudens opzet of grove nalatigheid van de zijde van SMARTAB. De alhier verstrekte informatie mag op geen enkele wijze worden beschouwd als een technisch of ander professioneel advies. De bezoeker van deze site wordt daarom ten strengste afgeraden om op grond van deze informatie zelfstandige handelingen te verrichten zonder voorafgaand deskundig advies.

SMARTAB en haar handelsnamen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites van derden welke doorgelinkt of op enige andere wijze in contact staan met (enige pagina van) de website van SMARTAB, alsmede al haar handelsnamen.